ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  1ος  Όμιλος


ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ     42
ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ                         42
ΗΡΑΚΛΕΙΑ                              37
ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΡΑΓΑΝΑΣ           29
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ                          28
ΔΟΞΑ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ        21
ΚΟΜΝΗΝΟΣ                           21
ΡΕΓΓΙΝΙ                                   21
ΑΤΑΛΑΝΤΗ 92                       13
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ                           12
ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ         9
ΠΑΝΖΕΛΙΑΚΟΣ                      7
ΣΚΑΡΦΕΙΑ                              4

 •  1η Αγωνιστική
Καινούριο Δόξα Μοσχοχωρίου 1-1
Αστέρας Αγ. Σεραφείμ Σκάρφεια 5-0
Ηράκλεια Παρνασσός Αμφίκλειας αναβλ.
Ελατειακός Πανζελιακός 4-0
Αετός Μενδενίτσας Ρεγκίνι 1-1
Κομνηνός Αγρότης Τραγάνας 1-1
Αταλάντη '92 ΡΕΠΟ


 •  Αγωνιστική

Αταλάντη '92 Καινούριο 0-0
Δόξα Μοσχοχωρίου 2011 Αστέρας Αγ. Σεραφείμ 0-1
Ρεγκίνι Αγρότης Τραγάνας 1-0
Σκάρφεια Ελατειακός 0-3
Παρνασσός Αμφίκλειας Αετός Μενδενίτσας 4-0
Πανζελιακός Κομνηνός 0-1
Ηράκλεια  ΡΕΠΟ

 •  3η Αγωνιστική

Καινούριο Αστέρας Αγ. Σεραφείμ 2-3
Ηράκλεια Αταλάντη '92 4-0
Ελατειακός Δόξα Μοσχοχωρίου 2011 2-0
Κομνηνός Σκάρφεια 3-1
Αγρότης Τραγάνας Παρνασσός Αμφίκλειας 2-0
Ρεγκίνι Πανζελιακός 5-0
Αετός Μενδενίτσας ΡΕΠΟ

 •   4η Αγωνιστική
Ηράκλεια Καινούριο 5-0
Αστέρας Αγ. Σεραφείμ Ελατειακός 0-0
Αταλάντη '92 Αετός Μενδενίτσας αναβλ.
Δόξα Μοσχοχωρίου 2011 Κομνηνός 3-1
Σκάρφεια Ρεγκίνι 2-3
Παρνασσός Αμφίκλειας Πανζελιακός 2-0
Αγρότης Τραγάνας ΡΕΠΟ •  5η Αγωνιστική

Καινούριο Ελατειακός 1-7
Αετός Μενδενίτσας Ηράκλεια 0-3
Κομνηνός Αστέρας Αγ. Σεραφείμ 0-1
Αγρότης Τραγάνας Αταλάντη '92 5-1
Ρεγκίνι Δόξα Μοσχοχωρίου 2011 0-7
Παρνασσός Αμφίκλειας Σκάρφεια 6-1
Πανζελιακός ΡΕΠΟ

 • 6η Αγωνιστική


Αετός Μενδενίτσας  Καινούριο  3-4
Ελατειακός  Κομνηνός  1-0
 Ηράκλεια Αγρότης Τραγάνας  1-0
Αστέρας Αγ. Σεραφείμ   Ρεγκίνι 5-0
Αταλάντη '92 Πανζελιακός 2-0
Δόξα Μοσχοχωρίου 2011 Παρνασσός Αμφίκλεια 1-1
Σκάρφεια ΡΕΠΟ     


 • 7η Αγωνιστική

Καινούριο Κομνηνός 3-2
Ρεγγίνι Ελατειακός 1-5
 Αγρότης Τραγάνας Αετός Μενδενίτσας 3-0 α.α.
Πανζελιακός   Ηράκλεια 0-5
Παρνασσός Αμφίκλειας Αστέρας Αγ. Σεραφείμ 0-0
Σκάρφεια Αταλάντη '92 1-0
Δόξα Μοσχοχωρίου 2011 ΡΕΠΟ     

 • 8η Αγωνιστική
Αγρότης Τραγάνας Καινούριο 6-0
Κομνηνός Ρεγκίνι 2-1
Αετός Μενδενίτσας Πανζελιακός 6-2
Ελατειακός  Παρνασσός Αμφίκλειας 2-1
Ηράκλεια Σκάρφεια 7-0
Αταλάντη '92 Δόξα Μοσχοχωρίου 2011 0-3
Αστέρας Αγ. Σεραφείμ ΡΕΠΟ     

 • 9η Αγωνιστική
Καινούριο Ρεγκίνι 2-2
Πανζελιακός Αγρότης Τραγάνας 1-1
Παρνασσός Αμφίκλειας Κομνηνός 4-0
Σκάρφεια Αετός Μενδενίτσας 0-4
Δόξα Μοσχοχωρίου 2011 Ηράκλεια 1-4
Αστέρας Αγ. Σεραφείμ Αταλάντη '92 5-0
Ελατειακός ΡΕΠΟ   

 • 10η Αγωνιστική
Πανζελιακός Καινούριο 2-1
Ρεγκίνι Παρνασσός Αμφίκλειας 1-3
Αγρότης Τραγάνας Σκάρφεια 9-0
Αετός Μενδενίτσας Δόξα Μοσχοχωρίου 2011 3-1
Ελατειακός Αταλάντη '92 4-0
Ηράκλεια Αστέρας Αγ. Σεραφείμ 1-2
Κομνηνός   ΡΕΠΟ   

 •  11η
Καινούριο - Παρνασσός Αμφίκλειας
Σκάρφεια - Πανζελιακός
Δόξα Μοσχοχωρίου 2011 - Αγρότης Τραγάνας
Αταλάντη '92 - Κομνηνός
Αστέρας Αγ. Σεραφείμ - Αετός Μενδενίτσας
Ελατειακός - Ηράκλεια
Ρεγκίνι ΡΕΠΟ
 •  12η
Σκάρφεια - Καινούριο
Πανζελιακός - Δόξα Μοσχοχωρίου 2011
Ρεγκίνι - Αταλάντη '92
Αγρότης Τραγάνας - Αστέρας Αγ. Σεραφείμ
Κομνηνός - Ηράκλεια
Αετός Μενδενίτσας - Ελατειακός
Παρνασσός Αμφίκλειας ΡΕΠΟ
 • 13η
Δόξα Μοσχοχωρίου 2011 - Σκάρφεια
Αταλάντη '92 - Παρνασσός Αμφίκλειας
Αστέρας Αγ. Σεραφείμ - Πανζελιακός
Ηράκλεια - Ρεγκίνι
Ελατειακός - Αγρότης Τραγάνας
Κομνηνός - Αετός Μενδενίτσας
Καινούριο ΡΕΠΟ